zaterdag 8 augustus 2009

Voluit genieten van een citytrip in een hotel in Deventer


De stad hotel in Deventer kan bogen op een rijk en eeuwenoud verleden, een verleden dat vele hoogtepunten kende op het gebied van oorlog en vrede, handel en nijverheid, kunst en cultuur. Al in de achtste eeuw woonden er al mensen op de plaats waar nu hotel in Deventer ligt. Op de rivierduinen langs de IJssel vestigden zich jagers, vissers, boeren en veehouders. Later verrezen daar het Bergkwartier en het Noordenbergkwartier, wijken die tot de oudste van de stad horen.

Als eigenlijke stichter van de stad kan de Engelse evangelist Lebuïnus worden beschouwd. Hij stak in het jaar 768 bij wat nu Wilp heet, de IJssel over en bouwde op een van de rivierduinen een houten kerkje. De Grote- of Lebuïnuskerk, het grootste monument van Overijssel, draagt de naam van de later heilig verklaarde Lebuïnus. Deventer kwam in de Middeleeuwen tot grote bloei. Na 1400 ontpopte hotels in Deventer zich als prominent lid van de Hanze, een machtig Europees handelsverband met 150 steden. Ze voerden een levendige handel in onder meer hout, wol, metaal, Iaken, zout, wijn en bier.

Na die bloeiperiode in de Middeleeuwen bleef het inwonertal van de Hanzestad hotel Deventer jarenlang vrijwel ongewijzigd, totdat rond de eeuwwisseling met de industriële revolutie ook Deventer omhoog werd gestoten in de vaart der volken. Al die bedrijvigheid lokte een groot aantal nieuwe inwoners die in de oude vesting een goede woon- en werkplaats vonden. Ze waren afkomstig uit alle delen van het land. Na de oorlog werden de grenzen nog verder verlegd en bleek de stad als een magneet te werken op veel mensen van elders in Europa en zelfs ver daarbuiten. Het gevolg is dat Hotel Deventer vandaag de dag niet alleen een prachtige oude en goed geconserveerde historische binnenstad heeft, maar ook een veelkleurige bevolking.

Gemeten in monumentendichtheid behoort hotel Deventer tot de top. De laatste dertig jaar is er vreselijk hard aan de restauratie gewerkt, zodat bijna alle monumenten onder handen genomen zijn. Het is een bruisende stad. Hoe dan ook, stratenpatroon, koopmanshuizen, pakhuizen, verdedigingswerken en stadsmuren ademen historie uit.